Styrelsen

Styrelsen 2015/2016 – Ängsholmens Samfällighetsförening

  • Ordförande
  • Kassör
  • Sekreterare
  • Ledamot
  • Suppleanter
  • Revisorer
  • Revisor Suppleant
  • Valberedning
Malin Söderros

Ugglestigen 4, 644 36 Torshälla

Mobil: 070 – 713 20 79

Camilla Lindskog

Järpvägen 19, 644 36 Torshälla

Tel: 016-34 30 07

Mobil: 073-652 94 94

Christina Thome

Tjädervägen 40, 644 36 Torhälla

Mobil: 070-400 84 20

Vakant

Ingemar Stålberg

Vråkvägen 9, 644 36 Torshälla

Mobil: 070-225 47 92

Sasa Lalic

Ugglestigen 3, 644 36 Torhälla

Kristina Hellberg

Sonny Nordmark

Hans – Olov Söderqvist
Johan Söderros  ( sammankallande)

Ugglestigen 4, 644 36 Torshälla

Mobil: 070 – 083 88 21

Anders Stomvall

Tjädervägen 58, 644 36 Torshälla

Mobil: 073 – 595 19 29

Postgirokonto:   171226-4    Ängsholmens Samfällighetsförening