Friluftsförening

Ängsholmens Friluftsförening är en frivillig organisation med mål att ta hand om allmänningarna på den östra delen av Ängsholmen.