Fastighetsförening

Ängsholmens Fastighetsförening äger och sköter allmänningarna på den västra delen av Ängsholmen.

Föreningen har en egen hemsida, klicka på länken: www.angsholmen.eu

Föreningen, vars namn är Ängsholmens Fastighetsförening, har till uppgift att tillvarataga medlemmarnas intresse. Varje stug- eller tomtägare på Ängsholmens Fastighetsförenings område,  Ängsholmen – Västra, anslutes obligatoriskt som medlem till föreningen. Föreningens bryggor och badplats förvaltas av föreningen vald bryggkommitté. Föreningen bytte namn under 2011 från Ängsholmens Sommarstugsförening till Ängsholmens Fastighetsförening.