Årsståmma 2016

Årsstämmoprotokoll, resultat- samt balansrapport finns tillgängliga i .pdf format.
Klicka på länken nedan för att öppna filen:

pdf1  SamfallighetArsstamma2016