Ägarbyte

Ägarbyte av fastigheter och adressändringar anmäles till:

Camilla Lindskog

Järpvägen 19, 644 36 Torshälla

Tel: 016-34 30 07

Mobil: 073-652 94 94

E-mail: camilla.lindskog@outokumpu.com