noVA_13webVälkommen till Ängsholmen!

Bostadsområde, semesterparadis vid Mälaren, Eskilstuna Kommun.

Ängsholmen började bebyggas i slutet av 1930-talet. Området blev ett typiskt sommarstugeområde med smala vägar, små byggnader och enkla lösningar för vatten och avlopp. Det var främst arbetare från Torshälla och Eskilstuna som köpte eller arrenderade tomter och byggde sommarstugor. Den västra delen av området har under årens lopp genomgått en stor förändring då allt fler fastigheter har anpassats till ett åretruntboende. Den östra sidan har fritidshus på arrendetomter och har till stor del bibehållit sin ursprungliga karaktär.

Det finns gott om mark för lek och rekreation. Allmänning sköts gemensamt av boende i området. Här finns ytor för gemensamma aktiviteter, fotbollsplan, lekplats, flera badplatser samt dansbana.

Det finns tre föreningar med ansvar för Ängsholmen:

Ängsholmens Fastighetsförening äger och sköter allmänningarna på den västra delen av Ängsholmen. Dem har en egen hemsida, där kan ni hitta alla relavanta information om området.

Ängsholmens Friluftsförening är en frivillig organisation med mål att ta hand om allmänningarna på den östra delen av Ängsholmen.

Ängsholmens Samfällighet (vägföreningen) ansvarar för drift och undehåll av vägnätet för hela Ängsholmen.